hỗ trơ

Tìm Kiếm

Thiết Kế Nhà Xưởng

Thiết kế nhà xưởng - Kiểm định nhà xưởng - Thẩm định nhà xưởng

I. Các bước thiết kế cơ bản khi thiết kế nhà xưởng: Bước 1: Thiết kế cơ sở, Bước 2 : Thiết kế bản vẽ thi công. Ngoài ra các bước thiết kế có thể theo người quyết định đầu tư quyết định khi phê duyệt dự án.

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG, NHÀ CÔNG NGHIỆP

Nội dung hồ sơ thiết kế : Mặt bằng tổng thể, mặt bằng các khối công trình, mặt bằng sơ đồ công nghệ, công trình phụ. Hồ sơ phối cảnh + hồ sơ kiến trúc. Hồ sơ kết cấu khung vì kèo, bê tông cốt thép … Hồ sơ kỹ thuật điện, phòng cháy chữa cháy, xử lý nước, chất thải. Bể nước ngầm, tháp nước… Kết cấu nền đường nội bộ, hệ thống thóat nước ngọai vi.

Thiết kế nhà xưởng

Thiết kế nhà xưởng