hỗ trơ

Tìm Kiếm

Thí Nghiệm Siêu Âm Cọc Khoan Nhồi

1.1 Mục đích của thí nghiệm:

Xác định tính đồng nhất của cọc khoan nhồi, cọc Barette, tường trong đất, bê tông liền khối lớn dựa trên biểu đồ phổ siêu âm và sóng tốc độ lan truyền.

1.2 Phương pháp thí nghiệm:
Các xung siêu âm được truyền qua bê tông thông qua các đầu dò siêu âm. Phương pháp này đưa ra nhằm xác định độ đồng nhất bê tông liền khối lớn của cọc khoan nhồi, vị trí và khuyết tật tiềm ẩn nếu có. Tại vị trí của đầu nhận tín hiệu, các xung thời gian đến và cường độ tín hiệu đo được thông qua bê tông. Đối với những ống ống siêu âm thẳng với khoảng cách đều nhau, phần bê tông đồng nhất được thể hiện bằng số lần đến của các xung vận tốc sóng và cường độ tín hiệu hợp lý, phần bê tông không đồng nhất cũng được thể hiện rõ bằng khoảng thời gian tăng và giảm cường độ tín hiệu do bê tông nhiễm bẩn, bê tông xốp, rỗ, khuyết.

1.3 Qui trình thí nghiệm:
Thí nghiệm siêu âm được thực hiện với đầu phát và đầu nhận tín hiệu trên cùng một mặt cát ngang trong từng cặp ống được bố trí song song, cho đến khi kết quả đưa ra cho thấy khuyết tật tiềm ẩn (nếu có). Đánh giá thêm vùng nghi ngờ bằng cách căn chỉnh lại 2 đầu dò trong ống siêu âm theo phương thẳng đứng.
Nếu kết quả trên biểu đồ đưa ra cho thấy ống siêu âm bị tách khỏi bê tông, cần phải có một phương pháp thí nghiệm khác thay thế để xác định độ đồng nhất.
Theo tiêu chuẩn TCXDVN358-2005 hoặc ASTM D6760-02 Hoa Kỳ.

1.4 Báo cáo kết quả thí nghiệm:
     •    Tên, vị trí công trình.
     •    Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế/giám sát, nhà thầu thi công cọc, đơn vị thí nghiệm.
     •    Các số liệu của cọc, cấu kiện thí nghiệm
     •    Biểu đồ phổ siêu âm và vận tốc sóng theo chiều sâu.
     •    Kết luận chung và kiến nghị.

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TOÀN GIA PHÁT
Điện thoai: 0839.809438 - Fax: 0839.809438
Hotline: 0979994457 Mr: Phú Anh