hỗ trơ

Tìm Kiếm

MÁY ĐO ĐẠC

Máy thủy bình Pentax AP-281
Kiểu máy : AP
Màu máy : Màu Đỏ
Hãng sản xuất: Pentax
Độ chính xác : 2,0mm/1km đo đi đo về
Trọng lượng : 1.7 kg

PENTAX

Giá: 5.400.000 VND

Mã sản phẩm:
Tình trạng:
Xuất sứ: Chính hãng

BOSCH DLE 40

Giá: 3.200.000 VND

Mã sản phẩm: DISTO D8
Tình trạng:
Bảo hành: 01 năm kể từ ngày giao hàng
Xuất sứ: Malaysia

LEICA - DISTO D8

Giá: 10.000.000 VND

Mã sản phẩm: DISTO D5
Tình trạng:
Bảo hành: 1 năm
Xuất sứ: Chính hãng

LEICA - DISTO D5

Giá: 8.700.000 VND

Mã sản phẩm: DISTO D4
Tình trạng:
Xuất sứ: Chính hãng

LEICA - DISTO D4

Giá: 6.500.000 VND

Mã sản phẩm: DISTO D2
Tình trạng:
Bảo hành: 1 năm
Xuất sứ: Chính hãng

LEICA - DISTO D2

Giá: 3.700.000 VND

Mã sản phẩm: DEL225
Tình trạng:
Bảo hành: 1 năm
Xuất sứ: Malaysia

BOSCH - DEL225

Giá: 8.600.000 VND

Mã sản phẩm: DEL130
Tình trạng:
Xuất sứ: Chính hãng

BOSCH - DEL130

Giá: 7.200.000 VND


Mã sản phẩm:
Tình trạng:
Xuất sứ: Chính hãng

FOIF

Giá: 14.500.000 VND

Mã sản phẩm:
Tình trạng:
Bảo hành: 1 năm
Xuất sứ: Chính hãng

FOIF

Giá: 13.500.000 VND

Mã sản phẩm: LV1
Tình trạng:
Bảo hành: 1 năm
Xuất sứ: Chính hãng

SOKKIA LV1

Giá: 25.000.000 VND


FOIF DZJ200
Mã sản phẩm:
Tình trạng:
Bảo hành: 1 năm
Xuất sứ: Chính hãng

FOIF DZJ200

Giá: 14.000.000 VND

Mã sản phẩm: 235N
Tình trạng:
Bảo hành: 06 tháng
*Máy đã qua sử dụng | *Chưa bao gồm phụ kiện
Xuất sứ: Topcon – Nhật Bản

TOPCON GTS - 235N

Giá: 65.000.000 VND

Mã sản phẩm: 239N
Tình trạng:
Bảo hành: 06 tháng
*Máy đã qua sử dụng | *Chưa bao gồm phụ kiện
Xuất sứ: Topcon – Nhật Bản

TOPCON GTS - 102N

Giá: 62.900.000 VND

Mã sản phẩm: TKS 202
Tình trạng:
Bảo hành: 06 tháng
*Máy đã qua sử dụng | *Chưa bao gồm phụ kiện
Xuất sứ: GOWIN – Nhật Bản

GOWIN TKS 202

Giá: 45.500.000 VND

Mã sản phẩm: SET 610
Tình trạng:
Xuất sứ: Sokkia – Nhật Bản

SOKKIA SET 610

Giá: 63.000.000 VND

Mã sản phẩm: SET 500s
Tình trạng:
Xuất sứ: Sokkia – Nhật Bản

SOKKIA SET 500s

Giá: 75.000.000 VND

Mã sản phẩm: SET 500s
Tình trạng:
Bảo hành: 2 năm
Xuất sứ: Sokkia – Nhật Bản

SOKKIA SET 500s

Giá: 72.000.000 VND

ã sản phẩm: NET 2000
Tình trạng:
Bảo hành: 2 Năm
Xuất sứ: Sokkia – Nhật Bản

SOKKIA NET 2000

Giá: 35.000.000 VND

Mã sản phẩm: 322NX
Tình trạng:
Bảo hành: 2 Năm
Xuất sứ: PENTAX – Nhật Bản

PENTAX322NX

Giá: 85.000.000 VND

Mã sản phẩm: 600S
Tình trạng:
Xuất sứ: SOKKIA – Nhật Bản

SOKKIA SET 600S

Giá: 55.000.000 VND

Mã sản phẩm: DTM 350
Tình trạng:
Bảo hành: 12 tháng
Xuất sứ: Chính hãng

NIKON DTM 350

Giá: 52.000.000 VND

Mã sản phẩm: TS06
Tình trạng:
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất sứ: Chính hãng

NIKON DTM522

Giá: 75.000.000 VND

Mã sản phẩm: TC805
Tình trạng:
Bảo hành: 12 tháng
Xuất sứ: Leica – Thụy Sỹ

LEICA TC805

Giá: 102.000.000 VND

Mã sản phẩm: 255N
Tình trạng:
Bảo hành: 12 tháng
Xuất sứ: TOPCON - NHẬT BẢN
Giá thị trường: 79.500.000 VNĐ

TOPCON GTS 255N

Giá: 79.500.000 VND

Mã sản phẩm: ES105
Tình trạng:
Bảo hành: 12 tháng
Xuất sứ: TOPCON - NHẬT BẢN
Giá thị trường: 65.000.000 VNĐ

TOPCON GTS 225

Giá: 65.000.000 VND

Mã sản phẩm: 322
Tình trạng:
Bảo hành: 12 tháng
Xuất sứ: NIKON - NHẬT BẢN

NIKON DTM-322

Giá: 86.500.000 VND

Mã sản phẩm: 00020
Tình trạng:
Bảo hành: 1 năm
Xuất sứ: Chính hãng

SINCON LS-270

Giá: 4.200.000 VND

Mã sản phẩm: 00023
Tình trạng:
Bảo hành: 1 năm
Xuất sứ: Chính hãng

EVA - YR41

Giá: 6.500.000 VND

Mã sản phẩm: 00022
Tình trạng:
Xuất sứ: Chính hãng

LEISAI LS606

Giá: 4.600.000 VND

Mã sản phẩm: 00021
Tình trạng:
Bảo hành: 06 tháng
Xuất sứ: Chính hãng

Sincon SL-220K

Giá: 3.800.000 VND

Mã sản phẩm: 00017
Tình trạng:
Bảo hành: 1 năm
Xuất sứ: Korea

SINCON SL-270P

Giá: 4.100.000 VND


SINCON SL-150
Mã sản phẩm: 00016
Tình trạng:
Bảo hành: 1 năm
Xuất sứ: Chính hãng

SINCON SL-150

Giá: 4.200.000 VND

Mã sản phẩm: 00015
Tình trạng:
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất sứ: Chính hãng

EXA-STS

Giá: 5.200.000 VND

Mã sản phẩm: 00013
Tình trạng:
Bảo hành: 1 năm
Xuất sứ: Chính hãng

TAJIMA - GT102

Giá: 6.200.000 VND

Mã sản phẩm: ETH
Tình trạng:
Bảo hành: 2 Năm
Xuất sứ: PENTAX – Nhật Bản

PENTAX ETH502

Giá: 29.000.000 VND

Mã sản phẩm: DT02
Tình trạng:
Bảo hành: 01 Năm
Xuất sứ: : SOUTH – TRUNG QUỐC

SOUTH-DT02/05

Giá: 16.000.000 VND

ã sản phẩm: ET02
Tình trạng:
Bảo hành: 06 tháng
Xuất sứ: SUNDING– TRUNG QUỐC

SUNDING ET-02

Giá: 14.000.000 VNDMã sản phẩm: DT205C
Tình trạng:
Bảo hành: 03 Tháng
Xuất sứ: FOIF – TRUNG QUỐC

FOIF-DT205C

Giá: 12.500.000 VND

Mã sản phẩm: ADA DIGITEO 10
Tình trạng:
Xuất sứ: ADA

ADA DIGITEO 10

Giá: 14.000.000 VND

Mã sản phẩm: VEGA-TEO20B
Tình trạng:
Xuất sứ: VEGA-TEO20B

VEGA-TEO20B

Giá: 12.500.000 VND

Mã sản phẩm: DT205C
Tình trạng:
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất sứ: FOIF – TRUNG QUỐC

FOIF-DT205C

Giá: 9.000.000 VND

Mã sản phẩm: DT02/05
Tình trạng:
Bảo hành: 01 Năm
Xuất sứ: KOLIDA – TRUNG QUỐC

KOLIDA DT02/05

Giá: 14.500.000 VND

Mã sản phẩm: DT
Tình trạng:
Bảo hành: 2 Năm
Xuất sứ: SOKKIA– Nhật Bản

SOKKIA DT940

Giá: 32.000.000 VND

Mã sản phẩm: DT209
Tình trạng:
Bảo hành: 2 Năm
Xuất sứ: TOPCON– Nhật Bản

TOPCON DT209

Giá: 33.000.000 VND

Mã sản phẩm:
Tình trạng:
Xuất sứ: Chính hãng

HYT TC-3000

Giá: 1.700.000 VND

Mã sản phẩm:
Tình trạng:
Xuất sứ: Chính hãng

ICM IC-V8 (ICV8)

Giá: 1.850.000 VND

Mã sản phẩm:
Tình trạng:
Xuất sứ: Chính hãng

MOTOROLA MTS 1000/2000

Giá: 3.550.000 VND

Mã sản phẩm:
Tình trạng:
Xuất sứ: Chính hãng

ICOM - F14

Giá: 2.480.000 VND

Mã sản phẩm:
Tình trạng:
Xuất sứ: Chính hãng

KENWOOD TK-3407S

Giá: 1.350.000 VND